The more you know, the less you need. - Aboriginal proverb

Učebnice angličtiny

Doporučené učebnice angličtiny pro dospělé


New Headway Elementary

Učebnice pro začátečníky, která pokrývá základní fráze a opravdu elementární mluvnici a slovní zásobu. Sadu tvoří Student's Book + CD a Workbook + CD.


New Headway Elementary

New Headway Pre-Intermediate

Učebnice pro mírně pokročilé. Rozvíjí začátečnické dovednosti a rozšiřuje jak slovní zásobu, tak mluvnické znalosti, zejména slovesné časy. K učebnici lze zakoupit prakticé CD do počítače s testy a cvičeními.


New Headway Pre-intermediate

New Headway Intermediate

Učebnice pro střední stupeň pokročilosti. Rozvíjí dovednosti použití prostých i průběhových časů, přináší četbu, která inspiruje k pestřejším diskusím. Buduje slovní zásobu. Mnoho audio nahrávek.


New Headway Intermediate

New Headway Upper-intermediate

Učebnice pro více pokročilé přináší mnoho článků a nahrávek, které jsou zaměřeny přímo na vyvolání diskusí na daná témata. I zde se probírá gramatika. Opakuje se základní, buduje se mluvnice potřebná pro tvorbu souvětí.


New Headway Upper-intermediate

New Headway Advanced

Učebnice pro skutečně pokročilé studenty. Je zaměřena hlavně na četbu, poslech a konverzaci na nejrůznější témata. Vyžaduje dobrou znalost mluvnice z předchozích kurzů. Rozsáhlé audio nahrávky.


New Headway Advanced

Další doporučená literatura

Na této části se pracuje

.. pro výuku angličtiny

New Headway

Používám a doporučuji používat učebnice řady New Headway. Vede mě k tomu dlouholetá zkušenost s mnoha učebnicemi a sadami výukových materiálů.

New Headway je ucelená řada od učebnice pro úplné začátečníky až po učebnici pro velmi pokročilé studenty. Pro každý stupeň existuje Student's Book pro práci v kurzu, Workbook pro práci doma. Disky (CD) s nahrávkami tvoří nedílnou součást sady, a nelze je opomenout. Učebnice bez příslušného CD není úplná. Volitelným doplňkem jsou DVD s vieosoubory.

New Headway buduje obecnou slovní zásobu použitelnou v každodenním styku v zaměstnání i v soukromí.

...

Kontakt:

Telefon: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz