One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. - Frank Smith

Reference

Následující seznam není úplný. Obsahuje pouze větší zakázky. Navíc, zde nemohu uvést ty klienty, u kterých jsem byl z důvodu důvěrnosti překládaných textů nebo utajení informací v textech obsažených požádán o nezveřejňování jména jejich firmy nebo názvu překládaného textu, a toto ujednání bylo zakotveno ve smlouvě o překladu.

Překlady:

 • BPCS Systém řízení jakosti - úvod do problematiky, PBS Velká Bíteš
 • Návody pro kvantitativní a kvalitativní testovací soupravy na obsah protilátek v lidském krevním séru firma Laboserv, Brno
 • Internetová stránka obchodu se sukulenty a kaktusy, Tomáš Kříž, Boskovice
 • Expanze lokálních sítí na rozlehlé - učebnice (179 NS), NETic s.r.o., Brno
 • Grafický systém LIDS - příručka uživatele(166 NS), BERIT s.r.o., Brno
 • Nápověda účetnického programu Admiral (271 NS)
 • Just In, s.r.o., Brno
 • Návrh a tvorba přířezů pro krabice z vlnité lepenky (28 NS) Kappa Karton Morava, Brno
 • NetWare 4.0 Planning Guide - úvodní příručka (56 NS) NETic s.r.o., Brno
 • povídka Peter Shelly ve sbírce Rozhovory s andělem (8 NS), Nakladatelství BB Art, Praha
 • Photoshop 4.0 for Windows (57 NS)
 • AMOS Software, Praha
 • Pokročilý správce systému NetWare 3.11 - učebnice (224 NS) NETic s.r.o., Brno
 • Příručka A technický text - company confidental (595 NS) Asea Brown Bovery - PBS, Brno
 • Příručka B technický text - company confidental (98 NS) Asea Brown Bovery - PBS, Brno
 • Příručka C technický text - company confidental (269 NS) Asea Brown Bovery - PBS, Brno
 • Příručka k pojišťovacímu softwaru (90 NS) AIS Software, Brno
 • Rukověť systému NetWare 3.11 (120 NS) NETic s.r.o., Brno
 • Servis a technická podpora - učebnice (104 NS) NETic s.r.o., Brno
 • Správce systému NetWare 3.11 - učebnice (126 NS) NETic s.r.o., Brno
 • Using Photoshop 3 for Macintosh (620 NS) BEN - technická literatura, Praha
 • Válka v Pacifiku - Aleutské ostrovy (165 NS) Nakladatelství Slovanský dům, Praha
 • Základy analyzátoru sítě LANalyzer - příručka (25 NS) NETic s.r.o., Brno
 • Postupy enzymatických testů pro kvalitativní určení obsahu protilátek yytvořených proti bakteriím v lidském krevním séru (Laboserv Brno)
 • Microsoft Axapta - program kurzů
 • Texty o Money S3 (Cígler Software)
 • Internetové stránky firmy Podhoran Černíkov - výroba dřevěných palet
 • Ekol Brno, instalační a montážní postup generátoru
 • O.C.Tech, Brno, technologické postupy a popisy
 • Publikace: Orofaciální disfunkce a jejich léčba, Valentová
 • Roundup, návody k použití a popisy výrobků, David Valenta
 • Tenergo Brno, texty studií proveditelnosti pro výstavbu kogeneračních tepláren, elektráren
 • Technická Universita Liberec, Fakulta Architektury a umění (tříletá intenzivní spolupráce)
 • překlad internetových stránek TenergoTeam, Brno

Výuka

 • Nepustilova jazyková škola (1993 - 1999), výuka v intenzivních kurzech Nepustilovou metodou, začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, aktivizace slovní zásoby
 • Adast Systems, Mírová 2, Adamov 679 04 (1997- 2000), začátečníci, mírně a středně pokročilí
 • Ekoaudis, Tučkova 2, Brno (1997- 1999), skupina – mírně pokročilí
 • ZFP s.r.o. Na řádku 8, Břeclav (1997- 2000), skupina – začátečníci a mírně pokročilí
 • AUTOM s.r.o. Lidická 5, Břeclav (1997- 2000), individuální kurz, individuální plán
 • Adamovské strojírny a.s. Mírová 2, Adamov (1997- 2000), skupina – začátečníci a pokročilí
 • Geobrick Si + Pe s.r.o, Polní 23/25, Brno (1997- 1999), skupina – začátečníci, pokročilí, konverzace
 • Geobrick Si + Pe s.r.o, Polní 23/25, Brno (1997- 1999), individuální kurz, pokročilý
 • AUTO - CAR CZ a.s., Bratislavská 4303, Břeclav (1997- 2000), individuální kurz
 • KAPPA – KARTON MORAVA, Žimrovice (1997- 2000), skupina – začátečníci a pokročilí
 • TOKA s.r.o, Eleonory Voračické 28, Brno (1998 – 2001), individální kurz, individuální plán
 • BEZO s.r.o. Minská tř. 56, Brno (1999 – 2001), individuální kurz - pokročilý, konverzace
 • Patria Asset Management, a.s., Škrétova 2, Praha, (2001), individuální kurz - pokročilý, individuální plán
 • Ota Fišmon, Dlouhá 1, Hustopeče (2001 – 2002), individuální kurz – pokročilý, příprava na zkoušky
 • Minolta s.r.o, Veveří 102, Brno (2001 - 2002), ividuální kurz - pokročilý
 • G GUSS s.r.o, Svatopetrská 7, Brno (2001), inividuální kurz - pokročilý, konverzace,
 • Cígler Software a.s., Rostislavovo náměstí 12, Brno (2001 – 2006), individuální plán od začátečníka po konverzaci
 • Bohuslav Šejn, Fibichova 39a, Adamov (2001), intenzivní individuální kurz
 • Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, Brno, (2001 – 2002), individuální kurz – konverzace
 • PHOENIX – lékárenský velkoobchod, Vinohradská 2, Brno (2002 – 2005), individuální kurz – začátečník, mírně pokročilý
 • Trigan s. r.o., Králova 9, Brno, (2002 – 2005), individuální kurz – pokročilý, konverzace
 • Československá obchodní banka a.s., Na příkopě 14, Praha (2002 – 2007), individuální kurz – konverzace a individuální plán
 • C.I.T. International, Mírová 507, Nové Město na Moravě, (2002 – 2003), 2 skupiny – začátečníci a konverzace
 • Českomoravské štěrkovny a.s., Gajdošova 37, Brno, (2002), individuální kurz – pokročilý, konverzace, odborná četba
 • ANECT a.s., Vídeňská 125, Brno, (2004 – 2005), individuální kurz – začátečník, pokročilý
 • ILV, Svážná 6, Brno, (2004 – 2005) ing Valíček, individuální kurz – začátečník, mírně pokročilý
 • Vysoké učení technické, fakulta architektury, Poříčí 5, Brno (2004 – 2005), speciální odborný kurz, individuální plán, odborné texty
 • Ing. Ladislav Strych, Vojtova 1, Brno (2004 - 2006), individuální kurz – začátečník až pokročilý
 • EKOL spol.s r.o., Křenová 65, Brno, (2005 - 2007), skupina – začátečníci a pokročilí, individuální plán
 • ITAB Shop Concept a.s., Pražská 49, Letovice, (2005 - 2006), skupina – začátečníci
 • THONAUER spol. s r.o. Cacovická 47, Brno, (2004 - 2005), individuální kurz –pokročilý
 • Storopack Molded Parts CZ s.r.o, Nádražní 191, Telnice, (2004 - 2013), skupinový kurz – začátečníci až pokročilí
 • AIKON, Vídeňská 106, Brno, (2005 - 2006), individuální kurz – pokročilý
 • UNIS Computers (2006-2007) začátečníci a mírně pokročilí
 • Armáda České Republiky, základna Dědice, Vyškov (2006 -2008), kurzy intenzivní přípravy na zkoušku STANAG-1 a STANAG-2
 • TENERGO, Křenová 32, Brno, (2011 - 2013) série kurzů několika úrovní
 • skupinové kurzy pro veřejnost, Anglos, Musilova 16, Brno (2004 - 2014)

Poznámka: V přehledu nejsou uvedeny zvláštní konzultační kurzy kratší než 10 lekcí, přípravné kurzy a doučování středoškolských studentů, a také kurzy pro subjekty, které nechtějí být uváděny v seznamech zákazníků.

Zdeněk Bobek

nar. 1959, překladatel a lektor angličtiny.

Zdeněk Bobek

Překladatel a tlumočník z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny od roku 1989. Nezávislý lektor anglického jazyka.

Vyučoval jsem angličtinu na Jazykové škole doktora Nepustila 7 let. Tlumočil jsem řadu obchodních jednání v ČR i v zahraniční. Překládám technické texty i literaturu.

Kontakt:

Telefon: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz