If you lose, don't lose your lesson. - Chinese proverb

Stručný profil

Studoval jsem angličtinu na gymnáziu (1975 - 1979) a pak na pražské Státní jazykové škole (1980 - 1984). V letech 1979 až 1982 jsem studoval na stavební fakultě ČVUT obor Konstrukce a dopravní stavby, toto studium jsem nedokončil.

Do roku 1989 jsem pracoval v řadě státních podniků a vystřídal různé profese. Většinu času jsem však pracoval v oboru výpočetní techniky jako programátor, analytik, vedoucí provozu výpočetního střediska a programátor bezpečnostních funkcí databázových systémů. V době ČSSR byla angličtina mým koníčkem. Studoval jsem ji na jazykové škole a po večerech ji doučoval středoškolské studenty.

Od roku 1990 jsem pracoval jako tlumočník pro Armádu spásy. Od roku 1991 do roku 1998 jsem učil v Jazykové škole Dr. Nepustila v Brně. V této jazykové škole jsem se podílel na tvorbě audiokazet pro učebnice napsané Dr. Nepustilem. Od r. 1993 pracuji na vlastní živnostenský list jako nezávislý překladatel, tlumočník a lektor anglického jazyka.

Překládal jsem nejrůznější odborné texty, zpočátku z oblasti výpočetní techniky, později jsem si rozšířil odborné znalosti a přibyly i další obory. Zejména strojírenství a stavebnictví, dále průmysl stavebních hmot, těžba stavebních materiálů a geologie. Mými zákazníky byly velké brněnské podniky i menší firmy, soukromé osoby a zahraniční subjekty. Mým jediným delším literárním překladem je kniha Válka v Pacifiku - Aleutské ostrovy. Kromě toho jsem přeložil řadu povídek pro knižní nebo internetová vydání. Přeložil jsem několik firemních internetových stránek.

Tlumočil jsem obchodní jednání, instrukáže a přednášky. V roce 1990 jsem pracoval jako osobní tlumočník mjr. P Katjee z holandské divize Armády spásy. V této funkci jsem tlumočil rozhovory ve velmi odlišných prostředích a situacích, od kanceláře primátora až po vězeňskou celu. V roce 2009 jsem doprovázel brněnského podnikatele pana Smetanu na jeho měsíční cestě do Indie jako tlumočník a asistent. To byla nejen zásadní tlumočnická zkušenost, ale i silný existenciální zážitek při setkání s odlišnou kulturou a civilizací.

Angličtinu jsem vyučoval zpočátku na Jazykové škole Dr. Nepustila, později v kurzech, které jsem organizoval pro veřejnost v Brně. Zaměřuji se individuální výuku a na výuku menších skupin, ve kterých je možno lépe sledovat pokrok jednotlivých studentů a přizpůsobit tempo výuky jejich schopnostem. Upřednostňuji práci s kompletními výukovými sadami, zejména s učebnicemi a audio disky řady New Headway, které jsou vhodné pro široké jazykové vzdělávání dospělých. Od roku 2006 do roku 2009 jsem vyučoval angličtinu v kurzech přípavy na zkoušky STANAG1 a STANAG2 na základně Armády České republiky ve Vyškově. Vojáky jsem učil anglicky i v letech 1995 - 1996 v Náměšti nad Oslavou a důstojníci AČR byli mezi mými studenty jak v kurzech pro veřejnost, tak v kurzech pro jednotlivce.

Po celou dobu své práce v oboru výuky a překladatelství se vzdělávám a rozšiřuji své odborné znalosti v lingvistice, andragogice, anglistice i v technických oborech. U překladatele studium nikdy nekončí.

Zdeněk Bobek

nar. 1959, překladatel a lektor angličtiny.

Zdeněk Bobek

Kontakt:

Telefon: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz

Facebook: Zdenek Bobek

Blog: Zdenek Bobek - blog