Překládání je nejzazším aktem porozumění. - Albert Manguel

Překlady a tlumočení - anglický jazyk

Překlady

Překládám z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Překládám obecné i technické texty, popisy, návody, projekty, technologické postupy, montážní příručky, příbalové letáky a další texty z následujících oborů:

  • architektura a stavebnictví
  • průmysl stavebních hmot
  • strojírenství
  • geologie a těžba surovin
  • výpočetní technika, počítačová grafika
  • internetové stránky
  • lingvistika
  • ekonomika
  • literární texty

Tlumočení

Tlumočím česko-anglická obchodní jednání, instruktáže, přednášky, školení, semináře, atd. Mám zkušenost i s tlumočením rozhovorů z oboru páteřní chirurgie.

Přihlášky: e-mailem nebo na telefonicky: 603 844 754 (kdykoli)

Zdeněk Bobek

nar. 1959, překladatel a lektor angličtiny.

Překladatel a tlumočník z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny od roku 1989. Nezávislý lektor anglického jazyka.

Vyučoval jsem angličtinu na Jazykové škole doktora Nepustila 7 let. Tlumočil jsem řadu obchodních jednání v ČR i v zahraniční. Překládám technické texty i literaturu.

Kontakt:

Telefon: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz