Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta, jak dosáhnout nesmrtelnosti. - Tändzin Gjamccho, 14. Dalajlama

Výuka angličtiny

Nabízím kurzy angličtiny pro dospělé i pro dospívající všech stupňů pokročilosti, od úplných začátečníků po konverzaci. Ve školním roce 2014 - 2015 poskytuji kurzy na objednávku, kurzy malých skupin, kurzy firemní i individuální.
Připravuji studenty na maturitu i na zkoušky z angličtiny STANAG 1 a 2.

Používám učebnice, nahrávky a videa řady "New Headway 3rd edition". Výuku angličtiny je možné (a vhodné) obohatit o témata a nahrávky i z dalších učebnic.
Pro přípravu na zkoušky STANAG lze použí jak učebnice řady New Headway, tak učebnice "Campaign, English for the Military". Viz Učebnice.

Výuku poskytuji přímo na vašem pracovišti. Výhodou je, že nemusíte nikam docházet nebo jezdit. Výuka probíhá přímo ve vašem známém prostředí.

Individuální výuka

Vyučuji jednotlivce v individuálních lekcích. Výhody jsou:

  • tempo přizpůsobené jedinému studentovi,
  • individuální přístup,
  • lekce nerušená dalšími studenty,
  • flexibilní a operativní plánování lekcí podle časových možností studenta.

Malé skupiny studentů

Specializuji se také na výuku angličtiny v malých skupinách studentů, kteří jsou na stejné úrovní pokročilosti. Výhody proti velkým skupinám jsou

  • rychlé se vyrovnávající úroveň studentů,
  • soutěživost mezi studenty přispívá k pokroku celé skupiny
  • pevně dané termíny lekcí umožňující lepší plánování času dopředu.

Další nabídka:

Nabízím doučování z angličtiny pro děti 2. stupně základní školy a středoškoláky.
Žákům základních škol mohu poskytnout i doučování z matematiky a fyziky.

Alternativně nabízím i lekce pomocí programu Skype.

Přihlášky: e-mailem nebo na telefonicky: 603 844 754 (kdykoli)

Zdeněk Bobek

nar. 1959, překladatel a lektor angličtiny.

Zdeněk Bobek

Překladatel a tlumočník z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny. Nezávislý lektor anglického jazyka.

Všechny kurzy možno objednat a domluvit emailem nebo telefonicky od rána od 9:00 do večera do 20:00.

Kontakt:

Telefon: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz