There are no stupid questions, just some answers can be moronic. - Moshe Sielberstein

Frequently Asked Questions

About Czech Language

UNDER CONSTRUCTION ... .

Přihlášky: e-mailem nebo na telefonicky: 603 844 754 (kdykoli)

Zdeněk Bobek

born 1959, translator and free lance English teacher.

Zdeněk Bobek translator

UNDER CONSTRUCTION ... Překladatel a tlumočník z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny od roku 1989. Nezávislý lektor anglického jazyka.

Vyučoval jsem angličtinu na Jazykové škole doktora Nepustila 7 let. Tlumočil jsem řadu obchodních jednání v ČR i v zahraniční. Překládám technické texty i literaturu.

Contact:

Telephone: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz