One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. - Frank Smith

Soubory ke stažení zdarma

Následující soubory jsou určeny k samostudiu. Probírají a osvětlují některé problémy anglické mluvnice, ve kterých lidé často chybují, a přinášejí přehledně uspořádané praktické informace. Prvky jazyka, na které platí nějaké pravidlo jsou snadné. Naučíte se pravidlo a aplikujete ho na všechny případy, pro které platí.
Ale každý přirozený jazyk má i nepravidelné prvky. S těmi je to, bohužel, tak, že jediný způsob, jak se je naučíte, je ten nejhorší: NAŠPRTAT. Někdy pomůže, jsou-li tyto nepravidelnosti nějak logicky uspořádány. A o to se pokoušejí následující seznamy:

Seznamy nepravidelných tvarů

Seznam anglických nepravidelných sloves v logických skupinách

Abecední seznam nepravidelných sloves

Seznam nepravidelných podstatných jmen

Seznam přídavných jmen s nepravidelným stupňováním

Ostatní soubory ke stažení

Big spelling - mezinárodní systém anglického hláskování

Grafické schéma anglických předložek

...

Stránka se připravuje
Dotazy: e-mailem nebo na telefonicky: 603 844 754 (kdykoli)

Podmínky použití

Tyto soubory ke stažení jsou zdarma. Slouží pro samostudium anglického jazyka. Všechny soubory jsem vytvořil na základě svých nejlepších znalostí, a studia materiálů, jejichž výčet je uveden v dokumentu Použitá literatura. Tyto soubory jsou volně šiřitelné pod licencemi Creative Commons. Licence je uvedena u každého z materiálů. Jedná se o CC-BY-ND. Zdeněk Bobek

Text licence CC-BY-ND je v tomto odkazu.

Kontakt:

Telefon: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz