One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. - Frank Smith

Překlady, tlumočení a výuka angličtiny

Překlady

Poskytuji překlady z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Překládám technické texty z oboru výpočetní techniky, počítačové grafiky, strojírenství, stavebnictví, geologie, a lingvistiky. Také webové stránky a literární texty. Podrobněji viz Překlady

Tlumočím česko-anglická obchodní jednání, instruktáže, školení atd. Podrobnosti v sekci Překlady.

Výuka angličtiny

Specializuji se na výuku angličtiny v malých skupinách a na individuální výuku. Nabízím kurzy angličtiny pro dospělé i pro dospívající všech stupňů pokročilosti, od úplných začátečníků po konverzaci. Ve školním roce 2014 - 2015 poskytuji kurzy na objednávku, kurzy malých skupin, kurzy firemní i individuální. Připravuji studenty na maturitu i na zkoušky z angličtiny STANAG1 a STANAG2.

Dále nabízím doučování z angličtiny pro děti 2. stupně základní školy a středoškoláky. Všechny kurzy možno objednat a domluvit emailem nebo telefonicky od rána od 9:00 do večera do 20:00. Viz informace v sekci KURZY.

Používám učebnice řady "New Headway 3rd edition". Výuku angličtiny je možné (a vhodné) obohatit o témata a nahrávky i z dalších učebnic. Pro přípravu na zkoušky STANAG je to učebnice "Campaign, English for the Military". Viz Učebnice.

Výuku poskytuji přímo na vašem pracovišti. Výhodou je, že nemusíte nikam docházet nebo jezdit. Výuka probíhá přímo ve vašem známém prostředí.

Alternativně nabízím i lekce pomocí programu Skype.

Přihlášky: e-mailem nebo na telefonicky: 603 844 754 (kdykoli)

Zdeněk Bobek

nar. 1959, překladatel a lektor angličtiny.

Překladatel angličtiny Zdeněk Bobek

Překladatel a tlumočník z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny od roku 1989. Nezávislý lektor anglického jazyka.

Vyučoval jsem angličtinu na Jazykové škole doktora Nepustila 7 let. Tlumočil jsem řadu obchodních jednání v ČR i v zahraniční. Překládám technické texty i literaturu.

Kontakt:

Telefon: +420 603 844 754

E-mail: zdenek.bobek@anglos.cz